جستجو
» درباره ما

نشست رئیس و اعضای شورا اسلامی و سرپرست شهرداری با رئیس و مدیران صدا و سیما

Loading
فاطمه باقری

فاطمه باقری

  • : 09176436981
سمیه صیانت

سمیه صیانت

  • : سازمان فاوا
شهرداری بندر بوشهر

شهرداری مرکزی بندر بوشهر

  • : شهرداری بندر بوشهر
  • : 33323329-30
  • : بوشهر- میدان رئیسعلی دلواری- شهرداری مرکزی بندر بو