جستجو
» تماس با ما

سمیه صیانت

سمیه صیانت

  • : سازمان فاوا
شهرداری بندر بوشهر

شهرداری مرکزی بندر بوشهر

  • : شهرداری بندر بوشهر
  • : 33323329-30
  • : بوشهر- میدان رئیسعلی دلواری- شهرداری مرکزی بندر بو
فاطمه باقری

فاطمه باقری

  • : 09176436981

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه