جستجو
» شفافیت شهرداری » اطلاعات قراردادها » خلاصه قراردادها » اطلاعات قراردادهای سال 98


ردیف

نام پروژه

شماره قرارداد

تاریخ قرارداد

نام پیمانکار

مبلغ پیمان

1

اجرای سنگفرش ورودی غربی میدان کوتی

123

1398/01/05

رهاب سازه بوشهر

2,490,201,447

2

احداث سرویس بهداشتی محدوده چرخ و فلک

275

1398/01/06

کیان عمران ساینا

2,473,856,005

3

اجرای بهسازی و موزاییک فرش مقاطعی از پیاده رو خیابان شهید بهشتی

488

1398/01/11

طاقدیس سازان مدائن

2,479,296,983

4

اجرای سنگفرش محله دهدشتی

481

1398/01/10

نگین خاک فرتاک

2,492,000,236

5

اجرای جدول گذاری زیرسازی و آسفالت کوچه های تنگک اول

787

1398/01/19

گوهر مند دشتی

6,116,783,548

6

اجرای جدول گذاری زیرسازی و آسفالت کوچه های تنگک دوم

788

1398/01/19

گوهر مند دشتی

6,008,316,535

7

اجرای جدول گذاری زیرسازی و آسفالت کوچه های تنگک سوم

789

1398/01/19

گوهر مند دشتی

6,122,425,577

8

اصلاح موزاییک فرش خیابان امام  خمینی خیابان شهید بهشتی و رییسعلی دلواری

785

1398/01/19

پرکوک سازه سیراف

2,498,533,720

9

اجرای موزاییک فرش منطقه دو (خیابان پست - شمال اعتمادیه - فنس هوایی)

1912

1398/01/31

برج سازان اولدوز

4,953,289,484

10

جمع آوری زباله و ضایعات و تنظیف معابر و لایروبی و شستشوی کانال ها و جمع آوری خاک و نخاله

2939

1398/02/10

ظریف کاران کویر

193,140,000,000

11

اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده عمارت بیلیارد

2475

1398/02/07

لیان احیا پارس

12,858,042,098

12

اجرای کانال دفع آبهای سطحی غرب تقاطع آزادی

5076

1398/02/30

پیشگام عمران بوشهر

1,939,097,543

13

تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع آزادی بوشهر

4907

1398/02/29

یورت ماهان کوی یول

8,259,825,256

14

اجرای محوطه سازی و پلکان اطراف سرویس بهداشتی ساحلی

4909

1398/02/29

سادیان صنعت جنوب

2,119,002,702

15

اجرای پارک یادگار امام

6394

1398/03/13

فلات افکن البرز

7,130,680,262

16

اجرای پیاده رو گذرگاه نیروگاه گازی به تنگک اول

6404

1398/03/13

فلات افکن البرز

8,843,101,885

17

بهنگام سازی نقشه های اطلاعات مکانی جهت انجام تحلیل داده ها

1911

1398/01/31

مگفا

5,740,000,000

18

احداث پارک ساحلی لیان بندر بوشهر فاز اول

5551

1398/03/04

نوپرور

81,173,765,637

19

اجرای تقاطع غیرهمسطح مطهری

5995

1398/03/08

نصر میثاق اهواز

324,647,000,000

20

اجرای پیاده راه گذرگاه نیروگاه گازی به تنگک اول

6404

1398/03/13

فلات افکن البرز

8,843,101,885

21

انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه پارک گردشگری لیان

1247

1398/01/24

طرح بوم آورد

2,000,000,000

22

احداث دو باب مغازه در سمت غرب پل تقاطع غیرهمسطح آزادی

7010

1398/03/22

پارس اختران دشتستان

2,345,407,285

23

تکمیل چمن پارک صدف و آزادگان و صلح آباد و امامزاده جعفر صادق

6890

1398/03/20

سفیدکوه بتن بوشهر

4,935,692,614

24

بهسازی مثلثی هلالی

8743

1398/04/05

آرمان پل خلیج فارس

1,256,060,315

25

برونسپاری خدمات پلاژ بانوان

11735

1398/05/05

اردلان کوشا

2,477,049,767

26

اجرای سیویل میدان شغاب

11664

1398/05/05

عمارت سازان شغاب

6,887,315,923

27

بهسازی موزاییک فرش میدان تشریفات

11661

1398/05/05

فلات افکن البرز

1,146,737,202

28

محوطه سازی محدوده چرخ و فلک

10197

1398/04/19

بویر قدرت میانه

2,491,070,672

29

انجام خدمات مهندسی و طراحی جابجایی خطوط انتقال نیرو تقاطع غیر همسطح مطهری

11399

1398/05/01

خدمات مهندسی برق مشانیر

740,000,000