جستجو

اطلاعات مناقصات سال 1397

ردیف

نام پروژه

نوع مناقصه

اعتبار

مبلغ برآورد اولیه

وضعیت

1

اجرای سنگ جدول سطح شهر 97

عمومی

داخلی

4,039,772,241

تجدید مناقصه

2

بهسازی و دفع آب های سطحی و آسفالت کوچه های محله جبری

عمومی

داخلی

4,568,461,630

تجدید مناقصه

3

احداث پارک معلولین ( خیابان پاسارگاد پشت اداره پست)97

عمومی

داخلی

3,073,271,180

ابلاغ قرارداد

4

کف سازی گذر فدک و تکمیل کفسازی میدان کوتی

عمومی

داخلی

20,912,885,168

تجدید مناقصه

5

اجرای پارک اطراف چمن مصنوعی تنگک اول

عمومی

داخلی

3,442,501,415

ابلاغ قرارداد

6

اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده عمارت بیلیارد

عمومی

داخلی

9,218,649,707

تجدید مناقصه

7

اصلاح هندسی و رفع گره ترافیکی سه راه رجایی ریشهر امامزاده خیبر صدف یادگار امام و دور برگردون انتظام

عمومی

داخلی

0

ابطال

8

اجرای سرویس بهداشتی بازار ماهی فروشان و عمارت ملک و ساحلی

عمومی

داخلی

3,402,109,281

ابلاغ قرارداد

9

اجرای سنگ جدول و زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه یک

عمومی

داخلی

0

باطل

10

اجرای سنگ جدول و زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه دو

عمومی

داخلی

0

باطل

11

ترمیم و بهسازی و موزائیک فرش و کانال و کانیوو در منطقه 1

عمومی

داخلی

4,992,365,391

ابلاغ قرارداد

12

اجرای موزائیک فرش منطقه دو( خیابان پست بهمنی- شمال اعتمادیه- فنس هوایی و ...)

عمومی

داخلی

4,439,151,483

تجدید مناقصه

13

اجرای موزائیک فرش منطقه یک( خیابان بازرگانی- فردوسی- نواب صفوی- خیابان پشت تعاونی)

عمومی

داخلی

4,439,151,483

ابلاغ قرارداد

14

ترمیم و بهسازی و موزائیک فرش و کانال و کانیوو در منطقه 2

عمومی

داخلی

4,992,365,391

قرارداد

15

اجرای سنگ جدول، زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه دوم(جلالی ،شغاب،ریشهر سرتل)

عمومی

داخلی

15,223,399,632

لایحه

16

اجرای جدول گذاری و آسفالت بخشی از کوچه های سطح شهر منطقه یک

عمومی

داخلی

10,939,053,694

لایحه

17

اجرای سنگ جدول ،زیرسازی و آسفالت تنگک اول

عمومی

داخلی

8,859,298,851

لایحه

18

اجرای سنگ جدول ،زیرسازی و آسفالت تنگک دوم و سوم

عمومی

داخلی

9,707,256,234

لایحه

19

اصلاح و کانال و بهسازی معابر سطح شهر

عمومی

داخلی

8,001,279,596

تجدید مناقصه

20

اجرای روکش آسفالت از سه راه امامزاده تا سه راه سرتل فاز دو

عمومی

داخلی

3,007,837,378

در حال امضا صورتجلسه

21

بهسازی میدان کوتی

عمومی

داخلی

7,473,951,312

لایحه

22

اجرای جدول بندی ،زیرسازی و آسفالت باند کندرو خیابان سبز آباد از مهر 27 تا 35

عمومی

داخلی

2,707,475,751

لایحه

23

تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع  آزادی بوشهر

عمومی

داخلی

6,995,839,497

لایحه

24

اجرای تابلوهای ترافیکی ،خط کشی و چراعهای راهنمایی سطح شهر

عمومی

داخلی

18,959,217,759

باطل

25

اصلاح هندسی و رفع گره ترافیکی سه راه رجایی ریشهر امامزاده خیبر صدف یادگار امام و دور برگردون انتظام

عمومی

داخلی

9,596,549,830

باطل

26

اجرای نورپردازی بافت فرسوده

عمومی

داخلی

6,851,104,801

لایحه

27

اجرای روکش آسفالت خیابان رئیسعلی دلواری ( از میدان قدس تا چها راه شیلات) مسیر رفت و برگشت

عمومی

داخلی

4,790,327,220

لایحه

28

روکش آسفالت خیابان علی آباد (جبری)

عمومی

داخلی

5,204,355,552

لایحه

29

اجرای زمین چمن مصنوعی در محله امامزاده

عمومی

داخلی

3,148,355,340

لایحه

30

اجرای پیاده رو سازی و فضای سبز حاشیه خیابان خلیج فارس( جلوی اسکله جلالی)

عمومی

داخلی

2,828,316,409

لایحه

31

بهسازی و روکش آسفالت خیابان جمهوری( حدفاصل کوچه فرمانداری تا چهار راه فضیلت

عمومی

داخلی

2,811,043,517

ابلاغ قرارداد

32

اجرای کانال دفع آبهای سطحی کوچه مهر 42

عمومی

داخلی

2,440,427,903

ابلاغ قرارداد

33

بهسازی و اجرای کانال و کانیوو در منطقه 2

عمومی

داخلی

2,420,793,982

ابلاغ قرارداد

34

اجرای کانال و کانیوو دفع آبهای سطحی  محله عاشوری

عمومی

داخلی

2,003,357,474

لایحه

35

اجرای روکش آسفالت خیابان بوعلی سینا

عمومی

داخلی

2,115,552,965

لایحه

36

بهسازی جدول گذاری محله سرتل

عمومی

داخلی

2,076,644,778

ابلاغ قرارداد

37

اجرای موزائیک فرش خیابان جمهوری

عمومی

داخلی

2,088,489,931

ابلاغ قرارداد

38

اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده عمارت بیلیارد

عمومی

داخلی

9,218,649,707

قرارداد

39

اجرای ساختمان شهرداری منطقه دو

عمومی

داخلی

63/623/795/626

تعیین تکلیف

40

بهسازی و دفع آبهای سطحی و آسفالت کوچه های محله جبری

عمومی

داخلی

4/568/461/630

لایحه

41

اجرای نرده فلزی دیوار نیروی هوایی(خیابان آزادگان)

عمومی

داخلی

1/992/617/272

لایحه

42

اجرای سنگ جدول سطح شهر

عمومی

داخلی

4/039/772/241

امضا صورتجلسه

43

اصلاح کانال و بهسازی معابرسطح شهر

عمومی

داخلی

8/001/279/596

در حال انجام

44

اجرای پیاده راه گذر نیروگاه گازی به تنگک اول

عمومی

داخلی

7,689,293,799

آگهی

45

اجرای پارک یادگار امام

عمومی

داخلی

6,254,963,448

آگهی

46

تکمیل پارک خیابان سبزآباد

عمومی

داخلی

24,852,131,868

آگهی

47

اجرای کف سازی گذر فدک وتکمیل کفسازی میدان کوتی

عمومی

داخلی

20,912,885,168

آگهی

48

اجرای موزاییک فرش منطقه دو

عمومی

داخلی

4,439,151,483

آگهی

49

بهسازی پیاده رو و کانال بلوار شهید چمران

عمومی

داخلی

16,916,226,616

آگهی

50

اجرای کانال معاینه فنی تنگک

عمومی

استانی

6,978,536,589

آگهی