اطلاعات قراردادها

 ردیف  عنوان قرارداد
 نام شرکت پیمانکار
شماره قرارداد
 مبلغ پیمان

تاریخ شروع

 مدت قرارداد
نوع اعتبار
 1  تکمیل دیوار و موزاییک فرش پارک بانوان  طاقدیس سازان مدائن  5347   1715554200   1397/03/09 2 داخلی 
 2  انجام خدمات مربوط به تهیه برنامه استرتژیک و خدمات مطالعات برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بوشهر   مهندسین مشاور تدبیر شهر البرز  5463  1790000000  1397/03/12  9  داخلی 
 3  اجرای زیرسازی و کانال و پیاده رو سازی گذر 40 متری به تنگک اول   فرهادسازان فارس  6199  11443202515  1397/03/12  6  داخلی 
 4 انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه تقاطع غیرهمسطح آزادی  مهندسین مشاور طرح برازمان اشل   6239  1712396000   1397/03/23  3  داخلی 
 5 اجرای زمین چمن مصنوعی پارک صدف و قدمگاه امامزاده   سادیان صنعت جنوب   7514  3611624997   1397/04/09  2  داخلی 
 6  اجرای زمین چمن مصنوعی پارک صلح آباد و پارک آزادگان   سفیدکوه بتن بوشهر   8196 3286916035   1397/04/16  داخلی 
 7 انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه تقاطع غیرهمسطح آزادی  مهندسین مشاور طرح برازمان اشل 6239  1712396000  1397/04/19  3  داخلی 
 8 اجرای موزاییک فرش و دیوارکشی حدفاصل اسکله جفره تا کارخانه یخ سازی    آشیان سازه دریادلان دشتی  8525  1046468367   1397/04/23  داخلی 
 9  مطالعه مرحله دوم تقاطع غیرهمسطح مطهری  مهندسین مشاور بهین تردد پارس   8527   2020000000  1397/04/23  داخلی 
 10 اجرای تکمیل پارک ریشهر   طاقدیس سازان مدائن    9354  4100738653  1397/04/31  3  داخلی 
 11  مطالعات مرحله اول و دوم فرهنگسرای باغ بهزاد  رئوف مرزوقی   1874 500000000   1397/02/03  داخلی 
 12 اجرای خط کشی محوری خیابان های سطح شهر   یاقوت کیهان زمرد  3436 1992651600   1397/02/23  داخلی 
13  خرید و نصب دوربین های سامانه نظارت و کنترل ترافیک فاز اول (پایش تصویری)   ابر پردازش آسیا   2252  12110171000  1397/02/08  90 روز داخلی 
14  خرید و نصب چراغهای راهنمایی و رانندگی    سازه سازان مهراختر 2254   2143180000 1397/02/08  داخلی 
15   احداث و بهره برداری از زمین جنب ستاد نیروی انتظامی جهت استقرار البسه فروشان   بیژن بحرانی زاده   4172  0  1397/02/30  3سال  داخلی
16  اجرای پارک حاشیه ای شهید قره نی حدفاصل روگذر تا جایگاه سی ان جی   آرکا پی عمران  1257  7259400000 1397/01/27  داخلی 
 17 اجرای کانال و مزاییک فرش سطح شهر   پارس رهاب زیوان  109   2199500000  1397/01/07 داخلی 
 18 برونسپاری خدمات عمومی و اداری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری    اردلان کوشا 4350  0  1397/02/31   داخلی 
 19 اجرای زیرسازی و آسفالت گذر 24 متری منتهی به امامزاده محمد باقر فازیک    آسفالت نصیر 884  2467000000  1397/01/22  داخلی 
 20 اجرای گذر نیروگاه گازی به تنگک اول   راهوار بنای جنوب   885  6629028326   1397/01/22 داخلی 
21  اجرای زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر   کنتال راه  886  9679000000   1397/01/22 استانی
22  اجرای کانال پارک لیل فاز یک   فلات افکن البرز  3366  1991279881 1397/02/22 داخلی
23   دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات  علی برز آبادی فراهانی    3376 ــ   1397/02/22 ــ  داخلی 
 24  اجرای پارک خیابان سبزآباد آرتین قلعه ماهان    5126  6399749425 1397/03/08  استانی
25   مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم مرمت ساختمان مشروطه   امین نعمتی  9941  357459999   1397/05/07 60روز  داخلی 
 26 ارائه خدمات پشتیبانی سیستمهای یکپارچه اداری و مالی شهرداری   رایورز  10963   1968240000 1397/05/17  ــ  داخلی 
27   مطالعات مرحله اول و دوم پارک مروارید فاز 4  سید علی عدنانی  12072  250000000   1397/05/30 30 روز  داخلی 
28  بهسازی پارک لاله محله شنبدی   آرمان بهسازان مهر گستر بوشهر   12389  760000000  1397/06/04  داخلی 
 29 مطالعات مرحله اول و دوم دهکده گردشگری لیان  مهندسین مشاور نقش پایدار  12712  1390000000   1397/06/10 4 داخلی 
30  اجرای دیوار نیروی هوایی حدفاصل باهنر تا اتش نشانی فاز اول  بهراد الاچیق سیراف   12768 2487000000  1397/06/10   2 داخلی 
31  زیرسازی و فضای سبز و خاک باغچه قسمتی از پارک باغ بهزاد   آرتین قلعه ماهان  12916  2084256857  1397/06/11  داخلی 
 31 احداث پارک محله ای کوچه شهید فشنگ ساز    آرمان پل خلیج فارس   13712 2005485857  1397/06/21  داخلی 
 32 نگهداری سرویس بهداشتی سطح شهر   گنبد آبی آسمان لیان   13773  4779291756  1397/06/24 1سال  داخلی 
 33  بهسازی و جدول گذاری محله بهشت صادق  ارکان پی لیان    15356  2344469281  1397/07/10 داخلی 
34  جدولبندی کوچه های جلالی و دواس   پارس رهاب زیوان   14667  2161256891 1397/07/03   3 داخلی 
 35 اجرای دیوار نیروی هوایی حدفاصل باهنر تا اتش نشانی فاز دوم  پارس اختران دشتستان   14927  2493025798   1397/07/07 داخلی 
36  بهسازی و جدول گذاری محله بهشت صادق    ارکان پی لیان   15356 2344469281   1397/07/10  
 37  مطالعات جانمایی و طراحی مرحله اول و دوم پلاژ بانوان  مهندسین مشاور آب و خاک گستران پارس  15964   1870000000 1397/07/16  90 روز  داخلی 
38 مطالعات مرحله اول و دوم خیابان های مرکز شهر   مهندسین مشاور آرمانشهر   15959  1440000000   1397/07/16 داخلی 
 39 مطالعات مرحله اول و دوم پارک 20 هکتاری تنگک  مهندسین مشاور طرح و آمایش   16243 1890000000   1397/07/18  3 داخلی 
40  اجرای پیاده روسازی و فضای سبز گذر کنار پایش محیطی خیابان نیروگاه اتمی    پیشگام عمران بوشهر   16456 2399777917   1397/07/22 داخلی 
 41 تعمیر و اصلاح پیاده راه و جداول منطقه یک   فلات افکن البرز   19349 2496462493   1397/08/20 داخلی 
 42  تعمیر و اصلاح پیاده راه و جداول منطقه دو آرتین قلعه ماهان   19684  2450000000  1397/08/22 داخلی 
43   اجرای سنگ جدول و بتن مسلح گذر شرقی امامزاده   آذین سازه میلاد  19683  2215038696   1397/08/22  داخلی
 44 اجرای موزاییک فرش منطه یک( بازرگانی - فردوسی- نواب صفوی و...)   طوفان پارس دشتستان   20856 4619745591   1397/09/03 داخلی 
 45 احداث پارک معلولین   طاقدیس سازان مدائن    20858 3011309322   1397/09/03 داخلی 
46   احداث سرویس بهداشتی و رختکن پارک جاشو وهنرمند  آرمان بهسازان مهر گستر بوشهر   21812   1904960870  1397/09/12 داخلی 
 47 اجرای موزاییک فرش خیابان جمهوری   وحید سازان ایذه 21718  2044098674  1397/09/11   1 داخلی 
 48  ارائه خدمات نظارت تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی   آرسیس پارسیان سازه  21687  2381199643   1397/09/11  داخلی
 49  طراحی و ساخت المان شهری خیابان دانش آموز  علیرضا ارجمند اینالو   23554   330000000  1397/09/26 40 روز   داخلی
 50 ترمیم و بهسازی و موزاییک فرش و کانال و کانیو در منطقه یک   فلات افکن البرز  23562   4674466063  1397/09/26 داخلی 
 51  خرید تجهیزات جهت اجرای فیبر نوری  پشتکار رایانه خارگ    23676  1564100000  1397/09/27 20 روز  داخلی 
52   اجرای زیرسازی لوپهای فضای سبز تقاطع غیرهمسطح آزادی  گوهر مند دشتی   23673  2488500086   1397/09/27  1  داخلی
 53 اجرای پل عابر پیاده شهرک نیایش   آرمک 23776   8000000000 1397/09/28   استانی
 54 انجام خدمات هیدروگرافی پلاژ آقایان واقع در پارک باسیدون    دریا نقشه پارسیان  23871  297000000  1397/09/28   داخلی
 55 بهسازی و جدول گذاری محله سرتل   وحید سازان ایذه   23905   2281164177 1397/09/29   داخلی
 56 اجرای سرویس بهداشتی بازار ماهی فروشان و عمارت ملک و ساحلی   ساحل عمران بوشهر   24080   3226986333  1397/10/02  داخلی
57   اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر   سها کهکشان چهارسوق  24002   2490000000 1397/10/01   30 روز داخلی 

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه