جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان طراحی و ساخت المان فضاسازی نوروز و ماه مبارک رمضان سال1402

فراخوان

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فراخوان طراحی و ساخت المان فضاسازی نوروز و ماه مبارک رمضان سال1402 2530.98 64b5a17a-e2d6-43bf-b6a2-614ae12d97fc.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه