بررسی جزئیات اجرائی بافت تاریخی بوشهر و ارائه راهکار جهت طراحی سازگار با زمینه

 ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  فایلهای مرتبط
بررسی جزئیات اجرائی بافت تاریخی بوشهر و ارائه راهکار جهت طراحی سازگار با زمینه
مطالعاتی که تا کنون در زمینه ی بافت تاریخی صورت گرفته است اکثریت در زمینه ی زیبایی شناسی بوده وجزئیات اجرائی بافت تاریخی بوشهر اغلب نادیده گرفته می شود . هر زمان که سخن از بافت تاریخی بوشهر به میان می آید اغلب به در و پنجره و کوران هوا بسنده می شود . در حالی که یکی از دلایل پایداری بافت تاریخی بوشهر سیستم سازه ای فوق العاده آن می باشد . طراحان بافت تاریخی بوشهر نهایت درایت را جهت طراحی سازگار بازمینه به کار گرفته اند.و خالق ماندگارترین آثار شده اند. یکی از مشکلات معماری امروز بوشهر عدم تناسب و سازگاری همه جانبه بناها با اقلیم این منطقه می باشد. نماهای بد منظر و فرسوده ، تخریب ها و دوباره سازی های بیشمار در سطح شهر حاکی از عدم توجه به پیشینه ی تاریخی معماری بوشهر می باشد. سازگاری بافت تاریخی بوشهر با زمینه ی آن سبب دوام وماندگاری این بناها تا امروز شده است بهره گیری از تجارب طراحان بافت تاریخی می تواند ما را در ارائه راه حلی بهینه در جهت طراحی سازگار با زمینه یاری رساند. همچنین شناخت جزئیات بافت تاریخی بوشهر ما را در حفظ و نگهداری این آثار با ارزش برای انسان های آتی یاری می رساند. با بهره گیری از تجارب پیشینیان می توانیم از هدر رفتن سرمایه ی مملکت جلوگیری کرده و مانع تخریب و دوباره سازی های پر هزینه در سطح استان باشیم . ما بایستی بر شانه ی پیشکسوتان بایستیم و سنت خاصی را ادامه دهیم . روش این تحقیق توصیفی تحلیلی است و ابزار آن مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد نتیجه ی احتمالی این تحقیق ارائه دیتیل های ساختمانی بافت تاریخی بوشهر و راهکار جهت طراحی سازگار با زمینه و پیشینه ی معماری بوشهر می باشد
 
مقدمه
بافت تاریخی بوشهریکی از با ارزش ترین فضاهای شهر محسوب میشود که دیرزمانی سیمای آن زبانزد خاص و عام بود. در کنار ساحل خلیج فارس ردیفی از خانه ها قرار گرفته بود همنشینی رنگ سفید نماها و کارهای چوبی روی آن ترکیبی زیبا را پدید آورده بود. در بافت تاریخی بوشهر هماهنگی بناهای تاریخی بایکدیگر و سازگاری با زمینه را به وضوح می توان مشاهده کرد. خانه های بافت تاریخی بوشهر نمونه ای موفق از تلاش انسانها برای طراحی سازگار با زمینه می باشد . یکی از دلایل پایداری این بناها سیستم سازه ای فوق العاده این بناها وسازگاری همه جانبه آنها با محیط پیرامون خود می باشد مرمت های اشتباه بافت، طراحی های نادرست و ناسازگار با بافت، به علت عدم شناخت بافت تاریخی، جزئیات و ویژگی های آن می باشد. بایستی ارزش های نهفته بافت کشف گردد و در مرمت، حفاظت و معرفی شایسته بافت تاریخی بوشهر به کار گرفته شود. 
  
 
روش تحقیق
روش این  تحقیق توصیفی تحلیلی و بارویکرد کیفی می باشد. و ابزار آن مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. با حضور مکرر در بافت تاریخی بررسی جزئیات تحلیل وبررسی آنها وگفتگو باساکنان منطقه اطلاعاتی دریافت کرده وبا تطبیق دادن آنها با اسناد و مدارک موجود اطلاعاتی بدست آمده است. نتیجه ی احتمالی این تحقیق ارائه دیتیل های ساختمانی بافت تاریخی بوشهر و راهکار جهت طراحی سازگار با زمینه  و پیشینه ی معماری بوشهر می باشد
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه