معرفی نظام جامع پیشنهادها

ضرورت استقرار نظام مدیریت مشارکتی، علاوه بر تأکید مقررات دولتی، استفاده از توانمندی‌های فکری و عملی کلیه شهروندان و کارکنان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است. در این نظام شهروندان و کارکنان درباره روش‌های حل مسائل و مشکلات و ارتقای بهره‌وری سازمان فعالانه اندیشیده و حاصل تفکر، تأمل و تعمق فردی و تبادل‌نظرهای گروهی را در قالب طرح‌ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می‌کنند. مدیریت مشارکتی یک فرآیند مدیریتی است که بر پایه الگوهای مختلفی قابل‌اجراست. نظام پیشنهادها یکی از ساده‌ترین، کارآمدترین، قابل‌اجراترین و نیرومندترین الگوهای مدیریت مشارکتی است. نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهاد های شهرداری بوشهر از سال 1399 فعالیت خود را آغاز نموده و از سال 1400 این نظام به صورت کاملا الکترونیکی در حال اجراست.

پیشنهادات شما

مشخصات ارسال کننده پیشنهادات
*
*