درباره ما

شهرداری بندر بوشهر 

 

تلفن محل کار : 30-33323329 - 33329303-077

محل سکونت : بوشهر - میدان رئیسعلی دلواری - شهرداری مرکزی بندر بوشهر

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعات سازمان ها و اداره های زیر مجموعه شهرداری بندر بوشهر

 

ساختمان شهرداری منطقه یک 

شماره تلفن : 33350074

محل سکونت : بوشهر - بلوار شهید چمران - روبروی کارواش باران ورودی محلۀ جفره 

 

 

 ساختمان شهرداری منطقه دو 

شماره تلفن : 33445713

محل سکونت :بوشهر - بلوار شهید ماهینی - نرسیده به دانشگاه خلیج فارس

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر

شماره تلفن : 33331507 - 33321467 - 33321366

محل سکونت بوشهر - بلوار شهید چمران - روبروی کارواش باران ورودی محلۀ جفره 

 

سازمان فرهنگی، اجتماعی ، ورزشی شهرداری بندر بوشهر

شماره تلفن : 07733335891 - 33321321

محل سکونتبوشهر - بلوار شهید چمران - روبروی کارواش باران ورودی محلۀ جفره 

 

سازمان اطلاعات و فناوری شهرداری فاوا بندر بوشهر فاوا 

شماره تلفن  : 7733334533-4


محل سکونتبوشهر - خ امام خمینی (ره) روبروی درمانگاه

هفت تیر - کوچه شهید قهوه چی زاده جنب 
شرکت توزیع برق

  

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر 

  • شماره تلفن : 07733321515-07733337440 - 07733337441

محل سکونت بوشهر -انتهای خیابان طالقانی - میدان آتش نشانی -ستاد مرکزی

 

سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر

شماره تلفن : 33335893

محل سکونتبوشهر - بلوار شهید چمران - روبروی کارواش باران ورودی محلۀ جفره 

 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندر بوشهر

شماره تلفن : 33440828 -33454483

محل سکونتبوشهر - بهمنی - جنب پارک دانشجو

  

واحد فنی امانی شهرداری بندر بوشهر

شماره تلفن : 33570032

محل سکونتبوشهر - جنب ترمینال مسافربری 

 

تأسیسات برق ناحیه دو شهرداری بندر بوشهر

شماره تلفن :

محل سکونت:بوشهر - خیابان توحید  - روبروی پارک ژنرال