ادراک کودک از محیط

 ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
  فایلهای مرتبط
ادراک کودک از محیط
یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بروز رفتارهای کودکان پس از عامل ذاتی و درونی ، محیط و عوامل محیطی می باشد . اهمیت تاثیر محیط به اندازه ای است که می تواند از یک فرد عادی یک شخصیت ممتاز و استثناعی بسازد . پیاژه در سالهای 1920 به این نتیجه رسید که کودکان در مقایسه با بزرگسالان جهان را به طور دیگری می بینند . کودکان محیط پیرامون خود را تغییر می دهند تا وضعیت خودشان را بهبود بخشند بنابراین از طریق بررسی نقاشی کودکان و مصاحبه با آنها می توان به افکار آنان پی برد و تلاش در خلق محیطی کرد که موجب رشد و تعالی کودکان شود. موضوع مورد مطالعه در این پژوهش ، «ادراک کودک از محیط» می باشد. و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و بررسی آن اسنادی ، مشاهده و استفاده از تکنیک نقاشی کردن توسط کودکان می باشد.

مقدمه

کودک موجودی است که استمرار بخش حیات بشر محسوب می شود و چنانچه محیطی سا لم برای رشد او مهیا نباشد آینده خوبی را به همراه نخواهد داشت . دوران کودکی در شکل گیری شخصیت آنها در آینده تاثیر زیادی دارد . از این رو بایستی به نیازها و حقوق کودکان توجه شود . انسانها در دروان کودکی انعطاف پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالی دارند و می توان آنها را در مسیر مورد نظر رهنمون ساخت.  بنابراین اگر در یک محیط مطلوب قرار گیرند آینده بهتری خواهند داشت ولی اگر محیط برای او نامناسب باشد به آلودگیها جذب می شوند. متاسفانه امروزه برای طراحی محیط به نظر کودکان توجهی نمی شود و این محیط ها برای کودکان مشکل ساز خواهد بود . بنابراین بررسی ادراک کودک از محیط جهت خلق فضاهای مناسب برای رشد و پرورش بهینه کودکان ضروری می باشد . 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه