پروژه های سال 1398

 

احداث پارک ساحلی لیان بندر بوشهر فاز اول 

پیمانکار : نورپرور

مدت پیمان : 

مبلغ پیمان : 81/173/765/637 ریال

مشخصات پروژه :

فرش کف با سنگ لاشه 5300 متر مربع 

واش بتن 9000 متر مربع 

نیمکت 102 عدد

آلاچیق 3 عدد

سنگ تراورتن 1800 متر مربع 

فرش کف با کیوبیک 630 متر مربع

زیرسازی 2800 متر مکعب

خاکبرداری 4500 متر مکعب 

اجرای تاسیسات مکانیکی، اجرای تاسیسات برقی، سرویس بهداشتی 8 چشمه، فضای سبز 6000 متر مربع

 

 درصد پیشرفت پروژه : 100%

 

 

اجرای تقاطع غیر همسطح مطهری

پیمانکار :نصر میثاق اهواز

مدت پیمان :  ماه

مبلغ پیمان : 324/647/000/000 ریال

مشخصات پروژه :

اجرای پایل کپ، شمع ها و ستون های محور بزرگراه امام علی(ع)(p16-p20)_ اجرای شمع های محور آزادی.

 

درصد پیشرفت پروژه :21%

 

 

اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده عمارت بیلیارد

پیمانکار :لیان احیا پارس

مدت پیمان : 4 ماه

مبلغ پیمان : 12/858/042/098 ریال 

مشخصات پروژه :

            مرمت و بازسازی  

درصد پیشرفت پروژه :50%

 

اجرای سنگفرش ورودی غربی میدان کوتی

پیمانکار : رهاب سازه بوشهر

مدت پیمان : 2 ماه

مبلغ پیمان : 2/490/201/447 ریال 

مشخصات پروژه :

            مرمت و بازسازی  

           درصد پیشرفت پروژه :95% 

 

اجرای سنگفرش ورودی غربی میدان کوتی

پیمانکار : رهاب سازه بوشهر

مدت پیمان : 2 ماه

مبلغ پیمان : 2/490/201/447 ریال 

مشخصات پروژه :

            مرمت و بازسازی  

           درصد پیشرفت پروژه :95%

 

 

 اجرای سنگفرش محله دهدشتی

پیمانکار :نگین خاک فرتاک

مدت پیمان : 2 ماه

مبلغ پیمان : 2/492/000/236 ریال 

مشخصات پروژه :

           اجرای شبکه دفع آبهای سطحی، اجرای سنگفرش به مساحت  1700m

           درصد پیشرفت پروژه :95%

 

اجرای زمین چمن مصنوعی محله هلالی

پیمانکار :ویلا رهساز بوشهر

مدت پیمان : 2 ماه

مبلغ پیمان : 4/192/571/882 ریال 

مشخصات پروژه :

           احداث زمین چمن مصنوعی

           درصد پیشرفت پروژه :40%

 

اجرای بهسازی معابر محله بهبهانی فاز2

پیمانکار :

مدت پیمان : 4 ماه

مبلغ پیمان : 5/450/000/000 ریال 

مشخصات پروژه :

           اجرای شبکه دفع آبهای سطحی، اجرای سنگفرش

           درصد پیشرفت پروژه :80%

 

اجرای بهسازی معابر اطراف کنسولگری انگلستان و دانشکده هنرهای معماری محله کوتی

پیمانکار : پویان قلات پارسا

مدت پیمان : 3 ماه

مبلغ پیمان : 3/100/000/000 ریال 

مشخصات پروژه :

           اجرای شبکه دفع آبهای سطحی، اجرای سنگفرش به مساحت

           درصد پیشرفت پروژه :50% 

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه