جزئیات نظرسنجی

2 – آیا تاکنون در محل کار یا زندگی خود به مواردی برخورد نموده اید که از طریق سامانه 137 قابل پیگیری باشد؟

۲۲ دی ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
37
بلی
 0%
0
38
خیر
 0%
0
  0 رای

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه