جزئیات نظرسنجی

2 – آیا تاکنون در محل کار یا زندگی خود به مواردی برخورد نموده اید که از طریق سامانه 137 قابل پیگیری باشد؟

۲۲ دی ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
37
بلی
 0%
0
38
خیر
 0%
0
  0 رای