جزئیات نظرسنجی

به نظر شما سامانه 137 تا چه میزان توانسته است در رفع مشکلات شهروندان موفق عمل نماید؟

۲۲ دی ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
39
نمیدانم
 0%
0
40
بسیار کم
 0%
0
41
کم
 0%
0
42
تا حدودی
 0%
0
43
زیاد
 0%
0
44
بسیار زیاد
 0%
0
  0 رای

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه