جزئیات نظرسنجی

به نظر شما سامانه 137 تا چه میزان توانسته است در رفع مشکلات شهروندان موفق عمل نماید؟

۲۲ دی ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
39
نمیدانم
 0%
0
40
بسیار کم
 0%
0
41
کم
 0%
0
42
تا حدودی
 0%
0
43
زیاد
 0%
0
44
بسیار زیاد
 0%
0
  0 رای