جزئیات نظرسنجی

رسیدگی به کانالها، جویها و کنترل آبهای روان

۲۲ دی ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
45
ضعیف
 0%
0
46
متوسط
 0%
0
47
خوب
 0%
0
  0 رای

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه