جستجو

جزئیات نظرسنجی

توسعه و نگهداری فضای سبز شامل بوستانها،جنگل‌کاری، درختان، فضای سبز بلوارها و ...

۲۲ دی ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
48
ضعیف
 0%
0
49
متوسط
 0%
0
50
خوب
 0%
0
  0 رای