جزئیات نظرسنجی

آیا بنظر شما پرندگان ساحلی بوشهر در محیط مناسبی زندگی می کنند؟

۸ خرداد ۱۳۹۷

۹ خرداد ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
6
خیر
 0%
0
5
بله
 0%
0
  0 رای

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه