جزئیات نظرسنجی

آیا چرخ فلک مورد استقبال عموم شهروندان قرار گرفته است؟

۸ خرداد ۱۳۹۷

۹ خرداد ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
7
بلی
 0%
0
8
خیر
 0%
0
  0 رای