جزئیات نظرسنجی

آیا چرخ فلک مورد استقبال عموم شهروندان قرار گرفته است؟

۸ خرداد ۱۳۹۷

۹ خرداد ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
7
بلی
 0%
0
8
خیر
 0%
0
  0 رای

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه