جزئیات نظرسنجی

آیا بنطر شما تقاطع همسطح خیابان شهید رئیسعلی دلواری موثر می باشد؟

۹ خرداد ۱۳۹۷

۱۰ تیر ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
9
بلی
 0%
0
10
خیر
 0%
0
11
نظری ندارم
 0%
0
12
عالی بود
 0%
0
  0 رای

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه