جزئیات نظرسنجی

اولویت شهردار آینده به نظر شما کدام یک از گذینه های زیر میباشد؟

۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷

۱۶ شهریور ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
13
اصلاح ساختار اداری و سازمان شهرداری
 12.5%
1
14
بهبود زیر ساخت های شهری و آسفالت محلات جنوبی
 37.5%
3
15
توسعه فضاهای شهری ، فرهنگی و تفریحی و ورزشی
 50%
4
16
بهسازی بافت تاریخی بندر بوشهر
 0%
0
  8 رای