جزئیات نظرسنجی

آیا زباله ها و پسماندهای جامد منظم جمع آوری میشود ؟

۹ آبان ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
26
بسیار خوب
 33.3%
1
27
خوب
 66.7%
2
28
ضعیف
 0%
0
  3 رای

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه