جزئیات نظرسنجی

آیا از وضعیت سطح آسفالت خیابانها و معابر در منطقه راضی هستید ؟

۹ آبان ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
29
بسیار خوب
 0%
0
30
متوسط
 0%
0
31
ضعیف
 100%
2
  2 رای

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه