جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک » مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

مدیریت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی


 

مشخصات مدیر :

 

نام : حسن

نام خانوادگی : فریبرزی

مدت خدمت : 21 سال

فریبرزی

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی : دکترا

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

شهردار شهر آبپخش - شهردار شهر دالکی - معاون سازمان پارک . فضای سبز بندر بوشهر - مشاور فضای سبز شهردار اسبق - مدیر دفتر فنی و عمرانی شهرداری 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

- نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.

-      نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری و ماشین آلات متعلق به شهرداریها

-      هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحدهای عمرانی مناطق تابعه شهرداری

- نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها 
- نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط 
-   ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی 
-  نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری 
-  نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی
-  نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها 
-    تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط 
-   برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها

- تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

 1. مطالعه طراحی دره ریشهر 

 2. مطالعه طراحی باغ بهزاد 

 3. مطالعه طراحی میدان کوتی

 

ب : در دست اجرا

1. مطالعه و طراحی پلاژ آقایان 

2. مطالعه و طراحی پلاژ بانوان 

3. مطالعه و طراحی پارک لیان 

4. مطالعه و طراحی پارک تنگک 

5. آسیب شناسی خیابان های سنگ فرش 

6. مطالعه و اسکن تقاطع مطهری 

7. و چندین طرح دیگر که در حال انجام است مانند جاده سلامت  - پارک دواس