جزییات مناقصه و مزایده

احداث و راه اندازی طرح دمنوش گیاهی به روش B.O.T

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث و راه اندازی طرح دمنوش گیاهی به روش B.O.T 305.50 91137db1-24c6-43c5-97db-ae35d79bdca8.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه