جزییات مناقصه و مزایده

طرح ممیزی املاک بندر بوشهر بر پایه اطلاعات مکانی

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
طرح ممیزی املاک بندر بوشهر بر پایه اطلاعات مکانی 63.21 696f6a49-3820-4255-8e0e-4dca41da1b43.docx