جزییات مناقصه و مزایده

طرح ممیزی املاک بندر بوشهر بر پایه اطلاعات مکانی

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
طرح ممیزی املاک بندر بوشهر بر پایه اطلاعات مکانی 63.21 696f6a49-3820-4255-8e0e-4dca41da1b43.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه