جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و حمل و پخش و تسطیح مصالح جهت راستگرد غدیر فاز اول

مناقصه

2098005701000067

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و حمل و پخش و تسطیح مصالح جهت راستگرد غدیر فاز اول 56.07 223fdcb7-003c-45ba-9d31-47625493f94b.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه