جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

احداث ،راه اندازی و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک

فراخوان

2098005701000069

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث ،راه اندازی و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک 306.00 56063114-fbb4-4e92-839b-2695991dcb7e.doc