جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط کشی ایست و بلوک عابر پیاده در سطح شهر ( منطقه یک و دو )

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷۸

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای خط کشی ایست و بلوک عابر پیاده در سطح شهر ( منطقه یک و دو ) 58.61 966d46ab-84a6-4bee-83a4-e6d3334582a8.docx