جزییات مناقصه و مزایده

جا به جایی خط انتقال 66 کیلو ولت واقع در مسیر پروژه تقاطع مطهری شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۰

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جا به جایی خط انتقال 66 کیلو ولت واقع در مسیر پروژه تقاطع مطهری شهر بوشهر 56.86 c0019be6-1f65-44c9-a439-37b63dcb9867.docx