جزییات مناقصه و مزایده

اچرای پیاده رو، جدولبندی و زیرسازی و آسفالت گذر منتهی به بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر

مناقصه

2099005701000010

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اچرای پیاده رو، جدولبندی و زیرسازی و آسفالت گذر منتهی به بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر 55.69 f7ef395a-1fec-40db-bf5d-29f90e84dec1.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه