جزییات مناقصه و مزایده

اچرای پیاده رو، جدولبندی و زیرسازی و آسفالت گذر منتهی به بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر

مناقصه

2099005701000010

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اچرای پیاده رو، جدولبندی و زیرسازی و آسفالت گذر منتهی به بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر 55.69 f7ef395a-1fec-40db-bf5d-29f90e84dec1.docx