جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی معابر محله بهبهانی فاز 3

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی معابر محله بهبهانی فاز 3 58.86 5c950be8-ebd1-484b-a9b8-71e0c8484185.docx