جزییات مناقصه و مزایده

اجرای چمن مصنوعی پارکهای سطح شهر بوشهر ( آزادگان , صدف , نسیم و امامزاده جعفر )

مناقصه

2099005701000015

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای چمن مصنوعی پارکهای سطح شهر بوشهر ( آزادگان , صدف , نسیم و امامزاده جعفر ) 58.76 17a7e631-690a-4082-8167-56652a432a37.docx