جزییات مناقصه و مزایده

اجرای زیر سازی و آسفالت میدان جانبازان تا پشت پارک بانوان فاز 2

مناقصه

2099005701000017

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای زیر سازی و آسفالت میدان جانبازان تا پشت پارک بانوان فاز 2 58.83 0a4c364f-533d-4fdd-b0bd-25332710a2de.docx