جزییات مناقصه و مزایده

اجرای زیر سازی و آسفالت میدان جانبازان تا پشت پارک بانوان فاز 2

مناقصه

2099005701000017

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای زیر سازی و آسفالت میدان جانبازان تا پشت پارک بانوان فاز 2 58.83 0a4c364f-533d-4fdd-b0bd-25332710a2de.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه