جزییات مناقصه و مزایده

اجرای اصلاح و روکش آسفالت گذر شرقی بازار ماهی فروشان شهر بوشهر

مناقصه

2099005701000018

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای اصلاح و روکش آسفالت گذر شرقی بازار ماهی فروشان شهر بوشهر 58.87 dda07a12-b8a8-435a-80a6-43babfe66775.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه