جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه انجام ، حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری منطقه یک و دو

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱

۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه انجام ، حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری منطقه یک و دو 246.00 fa7f1933-ae40-40de-ba6b-298804fe29e7.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه