جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه انجام ، حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری منطقه یک و دو

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱

۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه انجام ، حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری منطقه یک و دو 246.00 fa7f1933-ae40-40de-ba6b-298804fe29e7.doc