جزییات مناقصه و مزایده

اجرای زمین چمن مصنوعی پارکهای سطح شهر ( آزادگان , صدف , نسیم و امامزاده جعفر )

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۹

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای زمین چمن مصنوعی پارکهای سطح شهر ( آزادگان , صدف , نسیم و امامزاده جعفر ) 55.61 91a42aa0-f53d-4743-9339-f5ba369d86ef.docx