جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه سنگ جدول و زیرسازی و آسفالت تنگک دوم و سوم و...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶

۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه اجرای سنگ جدول ، زیرسازی و آسفالت تنگک دوم و سوم و ... 57.06 2f8b0a9b-bce7-45cd-a9a3-99cabae14064.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه