جزییات مناقصه و مزایده

اجاره یک قطعه زمین واقع در بلوار شهید قره نی ( پایانه مسافربری برون شهری ) جهت استقرار تاکسی سرویس پایانه مسافربری

مزایده

۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره یک قطعه زمین واقع در بلوار شهید قره نی ( پایانه مسافربری برون شهری ) جهت استقرار تاکسی سرویس پایانه مسافربری 305.50 b15db1b1-f0e1-4176-bf32-2c107f6b3c20.doc