جزییات مناقصه و مزایده

اجرای جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت کوچه های مریم (11-13-15-17)در تنگک دوم

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۸

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت کوچه های مریم (11-13-15-17)در تنگک دوم 55.97 14e984d9-7abb-45ba-a734-4f8b3b11087f.docx