جزییات مناقصه و مزایده

اجاره یازده باب مغازه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در میدان آزادی بلوار شهید قره نی

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره یازده باب مغازه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در میدان آزادی بلوار شهید قره نی 322.00 c1af9433-fbae-4d6c-a860-3f63340a3f3c.doc