جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه اجرای سنگ جدول ، زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه دوم ( جلالی، شغاب و...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۹

۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۹

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه اجرای سنگ جدول ، زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه دوم ( جلالی، شغاب و... 67.16 67a2b903-75e2-4076-b7a0-d4aa6a77416d.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه