جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه اجرای سنگ جدول ، زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه دوم ( جلالی، شغاب و...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۹

۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۹

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه اجرای سنگ جدول ، زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه دوم ( جلالی، شغاب و... 67.16 67a2b903-75e2-4076-b7a0-d4aa6a77416d.docx