جزییات مناقصه و مزایده

اجاره یازده غرفه فروش بلیط پایانه مسافر بری برون شهری بندر بوشهر

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره یازده غرفه فروش بلیط پایانه مسافر بری برون شهری بندر بوشهر 324.50 42a0a1cd-ec24-4600-bce1-32230d24e7e8.doc