جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از کارواش پایانه مسافربری برون شهری واقع در میدان آزادی بلوار شهید قره نی به صورت اجاره

مزایده

۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
1 واگذاری بهره برداری از کارواش پایانه مسافربری برون شهری واقع در میدان آزادی بلوار شهید قره نی به صورت اجاره 305.50 8f93fad8-9d2d-40b8-b2ae-af03c2a15dc2.doc