جزییات مناقصه و مزایده

اجرای جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت در کوچه های محله تنگک سوم

مناقصه

2099005701000045

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت در کوچه های محله تنگک سوم 56.41 5dfc025e-9a4a-4df3-9e1b-5e313e920c07.docx