جزییات مناقصه و مزایده

اجرای جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت گذر دلوار کشتی و فرعی متصل در بلوار نیروگاه

مناقصه

2099005701000046

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت گذر دلوار کشتی و فرعی متصل در بلوار نیروگاه 56.38 1867fe8a-5e2a-4d2c-95c8-7f49fb50c0ab.docx