جزییات مناقصه و مزایده

اجرای جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت گذر دلوار کشتی و فرعی متصل در بلوار نیروگاه

مناقصه

2099005701000046

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت گذر دلوار کشتی و فرعی متصل در بلوار نیروگاه 56.38 1867fe8a-5e2a-4d2c-95c8-7f49fb50c0ab.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه