جزییات مناقصه و مزایده

اجرای روکش آسفالت سطح شهر فاز 2

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰53

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای روکش آسفالت سطح شهر فاز 2 56.42 f3a42d28-818c-43a0-a56e-2924624fef67.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه