جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و نصب علائم و تجهیزات پایش تصویری وترافیکی در سطح شهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و نصب علائم و تجهیزات پایش تصویری وترافیکی در سطح شهر 56.42 e67642de-c88c-4cad-96f2-f2348f3bc472.docx