جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته 55.47 efc7f628-a60a-4a7f-a05a-28541bacfce1.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه