جزییات مناقصه و مزایده

اجاره سیزده باب سوله واقع در میدان میوه و تره بار

مزایده

۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۷

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از سیزده باب سوله واقع در میدان میوه و تره بار به صورت اجاره 306.00 b03a93a8-9ac5-4a93-add5-eb1efe50ba9b.doc