جزییات مناقصه و مزایده

تجدید خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰62

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند شهری منطقه یک شهر بوشهر 307.00 60d1e0ba-cf84-4e1e-82d7-37b2c5b251bb.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه