جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده اجاره یک قطعه زمین واقع در بلوار شهید قره نی ( پایانه مسافربری برون شهری ) جهت استقرار تاکسی سرویس پایانه مسافربری

مزایده

۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره یک قطعه زمین واقع در بلوار شهید قره نی ( پایانه مسافربری برون شهری ) 306.00 71204e7c-a490-4d2a-8cde-b6f6a81a086d.doc